Ouders

Voor ‘nieuwe’ ouders bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met de school. Met een nieuw gezin gaat de directeur in gesprek en geeft een rondleiding. De ouders worden geinformeerd over de gang van zaken op school en de manier waarop het onderwijs wordt gegeven.

Vierjarigen
Per schooljaar heeft de school plaats voor de instroom van 30 vierjarigen. In het kalenderjaar dat kinderen 2 jaar worden, kunnen zij aangemeld worden. De ouders maken telefonisch of per mail een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur, dit is tevens een voorlopige inschrijving. Het gesprek en de rondleiding door het gebouw duurt drie kwartier tot een uur.

Indien er (te)veel aanmeldingen binnenkomen is de volgorde van binnenkomst bepalend bij de volgorde van plaatsing van een kind. De broertjes en zusjes van onze leerlingen hebben voorrang. Bij een instroom van meer dan 30 leerlingen kan het kind op de wachtlijst geplaatst worden. Indien dat het geval is, verwachten wij van ouders dat ze zich regelmatig op de hoogte stellen of er plaats is voor hun kind. Als u uw kind op een andere school plaatst, dus geen gebruik meer maakt van de wachtlijst, willen we daarvan door de ouders ook op de hoogte gesteld worden.

Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen ouders een inschrijfformulier en valt de keuze op onze school dan verwachten wij van ouders dat zij het formulier binnen één maand ingevuld terugsturen. Op dat moment is het een definitieve inschrijving en krijgen ouders hier een bevestiging (via de mail) van. Is het inschrijfformulier na een maand nog niet terug op school dan gaan wij ervan uit dat de keuze op een andere school is gevallen en is de plaats vrij voor een ander kind.
2 à 3 Maanden voor uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een intakeformulier met een aantal vragen m.b.t. de ontwikkeling van uw kind. Nadat dit formulier is ingevuld en ingeleverd, bepalen dekleuterleerkrachten in welke groep uw kind geplaatst zal worden. U wordt door de leraar op de hoogte gebracht en er wordt een afspraak gemaakt om uw kind een aantal dagen te laten wennen. Het kan zijn dat we een andere startdatum met u afspreken in verband met een (nabije) schoolvakantie of activiteit.
U ontvangt per mail informatie van het bestuur en de dagelijkse schoolse zaken die u als ouders voorhanden moet hebben.

Voor een kijkje in het dagelijks gebeuren klik hiervoor op informatie kleutergroepen