Zorg

Uitgangspunten.

  • De school ontwikkelt de algemene leerlingenzorg volgens de uitgangspunten van ons Handelingsgericht Werken.
  • Het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs richt zich op het versterken van de zorgstructuur op schoolniveau.
  • Iedere leerling wordt systematisch gevolgd en planmatig begeleid.

 

Visie op zorg

De school werkt volgens de principes van ons handelingsgericht werken. Dat wil zeggen dat we verschillen tussen kinderen als uitgangspunt nemen en denken vanuit de mogelijkheden van het kind in plaats van vanuit de beperkingen. De onderwijsbehoeften van het kind worden in kaart gebracht. Het onderwijs wordt afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de kinderen. De leraar biedt zoveel mogelijk aan wat het kind nodig heeft om de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling te zetten.

Voor meer informatie, zie Schoolgids

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke reden dan ook, meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school en/in het samenwerkingsverband.
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat.
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft.