HJ Piekschool zet in op duurzaamheid

H.J Piekschool zet in op duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke speerpunt van de H.J Piekschool. Gelukkig geldt dit ook voor de gemeente Wageningen. Zij heeft zichzelf ten doel gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2030.  Dit gaat niet zomaar, hiervoor moeten grote stappen gezet worden om te realiseren. Iedere inwoner, organisatie, bedrijf en instelling moet hier een bijdrage aanleveren.

Hoe doen wij dat?

De inzet op duurzaamheid kan op verschillende manieren.  De Piekschool staat in een mooie groene wijk, waar kinderen tijdens maar ook buitenschooltijd naar hartenlust kunnen spelen rondom het gebouw. Recentelijk is er gezorgd voor een goede afwatering van het gebouw en drainage van de schoolpleinen, wat voordelen heeft voor de groene omgeving rondom de school en ook de veiligheid van spelende kinderen ten goede komt.
Ook het schoolgebouw wordt verduurzaamd. Zo is in de periode 2016 - 2017 het gehele dak van de Piekschool opnieuw geïsoleerd en het verwarmingssysteem grondig gerenoveerd. Hiermee heeft de Piekschool het laagste gasverbruik van alle scholen in Wageningen. Daarnaast zijn er in de klaslokalen en kantoren moderne ventilatiesystemen geïnstalleerd, waarmee de Piekschool niet alleen een duurzame school is, maar ook een frisse school.
In de komende jaren zal het energieverbruik van de school verder dalen door ledverlichting te installeren (2020), en zelf duurzaam energie op te wekken d.m.v. zonnepanelen (2021) en vervanging van de huidige cv-ketel voor een duurzame variant (2022). Deze maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Wageningen.

Wat doen we nog meer?

Naast de fysieke aanpassingen op en rondom de school maakt duurzaamheid ook onderdeel uit van het onderwijs. Dit komt door uiting in de methode ‘Leskracht’ die op school wordt ingezet.

Ook wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding, en bewustwording c.q. terugdringen van afval. Zo stimuleren we als school om eigen drinkbekers mee te nemen in plaats van pakjes en ander extra verpakkingsmateriaal.

We vinden het belangrijk om gezamenlijk, met ouders, kinderen en medewerkers van de Piekschool in te zetten voor het klimaat en hier stap voor stap met elkaar aan te werken. We horen graag als er ideeën zijn, deze kunt u mailen naar: directie@piekschool.nl
 
Wageningen toont zich van haar ambitieuze kant als het gaat om de energietransitie. Bedrijven en instellingen lopen voorop om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen maar ook om hun bijdrage te leveren aan het klimaatvraagstuk in het algemeen. Met z’n allen hebben we meer slagkracht en kunnen we ambities sneller en beter realiseren. Ook de gemeente Wageningen is ambitieus en heeft zich ten doel gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2030. Hiertoe zullen de komende jaren grote stappen gezet moeten worden. Om dat te kunnen doen heeft de gemeente de uitdaging aanvaard om met het bedrijfsleven en instellingen samen te werken en deze stappen gezamenlijk te zetten.
                 
                                (Bron Klimaatplan 2017-2021, gemeente Wageningen)