Afwezigheid en Leerplicht

Bij Ziekte
 

Wilt u de school altijd informeren bij ziekte van uw kind?
Indien uw kind ziek is verwachten wij een bericht via de schoolapp, zodat de leraar op de hoogte is. Dit geldt ook voor een bezoek van uw kind aan de huisarts, tandarts of een specialist. Wij verzoeken u dringend dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten de lesuren te plannen.

Wilt u extra vrij voor bijzondere familie aangelegenheden, zoals een huwelijk of begrafenis dan kunt u een verlofaanvraagformulier via de schoolapp invullen.
 

Voor meer informatie, zie schoolgids.
 

Wij hanteren bij een verlofaanvraag de regels zoals de leerplichtwet voorschrijft. Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de school gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een boete.

Op de website van de gemeente Wageningen kunt u meer informatie vinden.