Onderwijs

Enkele documenten welke voor onze school van belang zijn:
Schoolgids
De kleuter op de HJ Piekschool
Contributie/vrijwillige ouderbijdrage
De statuten
Het huishoudelijk reglement
Privacy
Strategisch beleidsplan
Klachtenregeling van de VBS 
Bestuursverslag 2020

Het Bestuur       

Het bestuur van de H.J. Piekschool bestaat uit ouders van onze leerlingen. Ieder gezin met kinderen op onze school wordt lid van deze vereniging. Het bestuur van de Vereniging houdt jaarlijks Algemene Ledenvergaderingen, waarin ouders worden geïnformeerd en geraadpleegd over alle zaken die de H.J. Piekschool betreffen.

De werkzaamheden van het bestuur zijn voornamelijk gericht op zaken die betrekking hebben op ouders, contributie en eigen beleid en met zaken die betrekking hebben op de inhoud en de organisatie van het onderwijs, de school, personeel, financiën, enz.

Het algemene emailadres van het bestuur is infobestuur@piekschool.nl

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter Sietse van der Linde
Penningmeester Bram Roeleveld
Secretaris Joy Klinkenberg

Portefeuille

Kwaliteitszorg en MR vacant
Onderwijskundige zaken Nicole Langeveld
Technische zaken Sjoerd Doggen
Personeelszaken Jasper Oosterveld

Commissie van Toezicht

Jeroen van Alphen                                                                                                                                                   
Barend de Ruijter                                                                                                                                                          

 

  Medezeggenschapsraad                                                                                                                                                    Het algemene emailadres van het mr@piekschool.nl

   Vertegenwoordigers ouders
Rita Volkers  
Iemke Bisschops  
Daniel Uyleman  
   Vertegenwoordigers team
Marieke Lise  
Lillemaj van Gemen  
Frank Lubbers